Mobile & Social

TikTok làm rò rỉ dữ liệu người dùng?

TikTok làm rò rỉ dữ liệu người dùng?

790 GB dữ liệu thông tin người dùng TikTok được báo cáo vừa bị rò rỉ, tuy nhiên một nhà nghiên cứu đã kiểm tra một số tập tin và nhận thấy chúng bao gồm dữ liệu công khai và ghép nối với nhau thay vì...